شرکت کارخانجات دارویی بایر افلاک ،بزرگترین کارخانه داروسازی خاور میانه و قطب داروسازی کشور با استعانت از ذات پاک ایزدی با حضور معاون اول محترم رییس جمهور جناب آقای دکتر جهانگیری در تاریخ 12/3/1393 افتتاح گردید.

مطالعه بیشتر...