با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مورخ 96/02/04 عملیات اجرایی فاز سوم شرکت دارویی بایر افلاک (داروهای انسانی) آغاز شد.

مطالعه بیشتر...